Over ClubExtra

Beweegaanbod 4-12 jaar met een bewegingsachterstand.

Over ClubExtra

ClubExtra is een beweegaanbod voor basisschoolkinderen in de leeftijd van 4-12 jaar met een bewegingsachterstand.

Kinderen kunnen op verschillende manieren en om verschillende redenen te maken krijgen met een motorische achterstand. Soms is dit zichbaar in buitenspelen met vriendjes of de gymlessen op school en soms kunnen ze hierdoor geen aansluiting vinden bij de reguliere sportvereniging. En voor die kinderen heeft Stichting KIDS ClubExtra opgericht.

ClubExtra is een beweegprogramma waar allerlei verschillende beweegactiviteiten en sporten worden aangeboden. Bij ClubExtra staat plezier voorop. We geloven dat je beter kunt leren als je iets leuk vindt en daarom zorgen we onze sportlessen vooral ook leuk zijn. De lesgevers sluiten aan bij wat het kind al wel kan en het niveau van de deelnemer wordt stapje voor stapje en spelenderwijs verbeterd.

We sporten in groepen van maximaal tien kinderen waardoor alle kinderen veel persoonlijke aandacht kunnen krijgen en vaak aan de beurt komen.

Het doel van ClubExtra is dat kinderen leren dat bewegen leuk is zodat ze weer met plezier gaan sporten. Ook wordt er naar toegewerkt dat de beweegachterstand tussen onze deelnemers en hun leeftijdsgenoten kleiner wordt zodat de gymlessen op school en het buitenspelen met vriendjes weer beter gaat en ze uiteindelijk alsnog aan kunnen sluiten bij de reguliere sportvereniging. Mocht dit niet lukken, of niet de beste weg zijn, dan hebben we ook SportExtra. Ons beweegaanbod voor kinderen van 12 jaar