Bestuur Stichting KIDS

Sporten, spelen en bewegen voor ieder kind

Financiën KIDS

Stichting KIDS Zwolle is voor het faciliteren van het activiteitenaanbod afhankelijk van (doel)subsidies en giften. Om fondsen te kunnen werven is Stichting ‘Vrienden van KIDS’ in het leven geroepen. Op verschillende manieren is het deze stichting de afgelopen jaren gelukt om KIDS Zwolle onder de aandacht te brengen. Zo waren we in 2013 het goede doel van de halve marathon in Zwolle, nemen we deel aan de Grote clubactie en vinden we particulieren en bedrijven bereid financieel bij te dragen. Wilt u meer informatie over ‘Vrienden van KIDS’? Klikt u dan op het kopje ‘over ons’.

Wilt u ons een financieel steuntje in de rug geven en er daarmee voor zorgen dat er nog meer kinderen uit Zwolle en omgeving aangepast kunnen sporten? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op via info@kidszwolle.nl. Wilt u liever een schenking doen zonder contact te hebben met de KIDS? Dat kan ook. Ons rekeningnummer is: (NL10RABO0167139223)