Vertrouwenspersoon

Sporten in een veilige omgeving

Vertrouwenspersoon Stichting KIDS Zwolle

Iedereen die sport moet dat kunnen doen in een veilige omgeving. Wanneer je te maken krijgt met hinderlijk en ongewenst gedrag is dat een teken dat die omgeving niet veilig meer is. Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook wanneer je niet zelf het slachtoffer bent, maar wanneer je het ziet gebeuren. Blijf er niet mee rondlopen! Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt. Dat kan bijvoorbeeld bij de vertrouwenspersoon van Stichting KIDS Zwolle.
Stichting KIDS Zwolle vindt dat er binnen onze sportverenigingen geen plaats is voor seksistisch en ander discriminerend en/of intimiderend gedrag. Dit neemt niet weg dat het kan gebeuren dat kinderen/jongeren geconfronteerd worden met pesten, geweld, vernieling, diefstal of seksueel gerichte aandacht. Gedragingen of opmerkingen van andere kinderen (of de leiding van de groep), die zij als ongewenst ervaren.

Vertrouwenspersoon

Sommige kinderen/jongeren kunnen heel goed duidelijk maken dat zij dergelijke gedragingen niet accepteren. Anderen hebben daar hulp bij nodig. Kinderen en/of ouders/verzorgers kunnen dan terecht bij de vertrouwenspersoon van Stichting KIDS Zwolle. Zij luistert naar het kind en/of de ouder en handelt vervolgens overeenkomstig het daarvoor bestemde protocol.

Waar vind je de vertrouwenspersoon?

Als jij en/of je ouders of verzorgers contact willen met de vertrouwenspersoon van Stichting KIDS Zwolle, dan kun je bellen met mevrouw Ineke Adriaansz, tel. 038-4651987 (’s avonds na 18:00 uur of donderdag en vrijdag overdag) of mailen naar inekeadriaansz@gmail.com.

Wat doet de vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet of wat je niet wilt. De vertrouwenspersoon kan je helpen om een klacht in te dienen bij het bestuur van Stichting KIDS Zwolle of bij de politie. Maar als je behoefte hebt om gewoon even te praten dan kan dat ook. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en zoekt samen met jou naar oplossingen. Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Iedereen die behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek over dit onderwerp of ondersteuning wil, kan gratis een beroep op onze vertrouwenspersoon.

Belangrijkste taken op een rij

De vertrouwenspersoon:

  • Draagt zorg voor de opvang van personen (slachtoffers en beschuldigden) die binnen de sport zijn geconfronteerd met seksuele intimidatie of ander hinderlijk/ongewenst gedrag.
  • Biedt een luisterend oor, helpt het probleem te verhelderen en te structureren.
  • Verstrekt informatie en advies aan betrokkenen.
  • Overlegt met betrokkenen over eventueel te ondernemen stappen.
  • Verwijst, zo nodig, door naar reguliere hulpverlening (o.a. juridisch, geestelijk en sociaal).
  • Geeft ondersteuning bij het indienen van een klacht bij het bestuur van KIDS Zwolle of bij het doen van aangifte bij de politie.
  • Adviseert en ondersteunt stichting KIDS Zwolle bij vermoeden of melding van seksuele intimidatie en/of ander ongewenst gedrag en verwijst, zo nodig, door naar reguliere hulpverlening.