Over Peuterclub

Beweegaanbod peuters met een bewegingsachterstand.

Wat biedt de peuterclub en voor wie is het?

Peuterclub is een bewegingsprogramma voor peuters met een ontwikkelingsrisico op beweeg- en gezondheidsgebied. Het programma is bedoeld voor kinderen tussen de twee en vier jaar. Peutergym wordt ondersteund door een stuurgroep. In deze stuurgroep zit een kinderfysiotherapeut, diëtiste en een orthopedagoog.

Al vanaf jonge leeftijd zijn er bewegingsverschillen waar te nemen bij peuters. De ene peuter leert gemakkelijk en snel, terwijl de andere peuter bewegen moeilijk vindt. Stichting KIDS biedt juist voor deze kinderen een ‘peuterprogramma’.

De Peuterclub is gericht op de preventie van het ontwikkelen van een beweegachterstand en biedt jonge kinderen extra hulp bij het bewegen. Ons doel is om het verschil in beweegniveau met leeftijdsgenootjes zo klein mogelijk te maken.

De Peuterclub is in principe een normale peutergymles, maar bij ons krijgt uw peuter steun uit professionele hoek. Er wordt gesport in kleine groepjes en onder deskundige begeleiding. Bij de Peuterclub staat plezier altijd voorop! Kinderen moeten bewegen leuk vinden, hierdoor wordt het doel van de lessen ook eerder bereikt. Daarnaast draagt plezier in bewegen bij aan een gezonde leefstijl.

Eens in de zes weken worden de kinderen getest op motorische vooruitgang. Ons doel is om kinderen uiteindelijk naar een reguliere sportvereniging door te sturen. Mocht dit niet lukken, dan kan uw kind aansluiten bij één van onze ClubExtra groepen. Deze lessen worden tevens door Stichting KIDS gerealiseerd.

Daarnaast worden ook regelmatig inspiratiebijeenkomsten voor ouders georganiseerd. Hier worden ouders geïnformeerd over een gezonde leefstijl en kunnen ze vragen stellen aan de stuurgroep.

Wanneer (+ hoe laat en waar) zijn de lessen?

De lessen worden iedere woensdagochtend aangeboden in de gymzaal van O.B.S. De Wieden (Beulakerwiede 4, Zwolle).

Groep 1: 09:00-09:45
Groep 2: 09:45-10:30

Wat zijn de kosten (hoe verloopt de betaling)?

De kosten voor de peutergym bedragen €10 per maand. Hiervoor kan uw kind 4 keer per maand sporten bij de Peuterclub. Dit bedrag wordt maandelijks met een automatische incasso van uw rekening afgeschreven door Stichting KIDS Zwolle. Tijdens de zomervakantie wordt er uiteraard geen bedrag geïnd.

Wanneer u uw kind wilt afmelden voor de Peuterclub dan dient u dit minimaal één maand van te voren schriftelijk bij de coördinator door te geven.

Wat te doen als het kind verhinderd is (hoe af te melden)?

Mocht uw zoon of dochter een keer niet naar de les kunnen komen, dan willen we graag dat u hem/haar afmeldt bij de lesgever. Wanneer u uw kind aanmeldt voor de Peuterclub ontvangt u de contactgegevens van de desbetreffende juf of meester.

Wie is de lesgever?

Meike Kleinpaste is de lesgever van de Peutergym.

Contactgegevens voor meer informatie

clubextrazwolle@gmail.com Simone Dijkstra (coördinator Peuterclub)