Wat doet KIDS Zwolle?

KIDS Zwolle staat voor spelenderwijs bewegen binnen jeugdsport, ongeacht de (on)mogelijkheden van kinderen en jongeren. Bij ons horen alle kinderen en jongeren erbij en kunnen ze allemaal meedoen. Vaak kunnen zij vanwege hun achterstand en/of beperking niet of moeilijk uit de voeten bij reguliere sportverenigingen. Wij vinden dat er ook voor hen een mogelijkheid moet zijn om samen met anderen plezier te beleven aan sport en bewegen. Er kunnen meerdere redenen zijn waardoor kinderen geen plezier (meer) hebben in bewegen. Als reactie gaan ze het bewegen dan ook uit de weg en vinden ze weinig aansluiting bij andere kinderen tijdens het buiten spelen of de gymles. Zo ontstaat er een groeiende achterstand ten opzichte van het reguliere sportaanbod.

KIDS Zwolle zet plezier in bewegen voorop en geven onze kinderen en jongeren een extra steuntje in de rug om (weer) met plezier te kunnen sporten en bewegen. Wij organiseren daarvoor niet alleen aangepaste sport- en bewegingsactiviteiten, maar ook specifieke zwemlessen voor alle kinderen die buiten de boot vallen en meer aandacht nodig hebben dan het reguliere zwemonderwijs kan bieden. KIDS Zwolle zorgt voor maatwerk door in kleine groepen en met deskundige begeleiders passende activiteiten aan te bieden. Daardoor gaan alle kinderen en jongeren met veel plezier naar onze activiteiten! Ook helpen wij ouders en kinderen, die dat willen, na verloop van tijd aan een sportplek bij een reguliere sportvereniging in de omgeving.

Spelenderwijs bewegen!

KIDS Zwolle verzorgt haar bewegingsprogramma’s en zwemlessen met tientallen vrijwilligers die opgeleid zijn als docent lichamelijke opvoeding of psychomotorisch therapeut. Daarnaast bestaat het bestuur uit vrijwilligers die allen affiniteit hebben met sport en kinderen. Zij hebben in hun werk allemaal met deze doelgroep te maken. Onder KIDS Zwolle vallen verschillende programma’s die op een specifieke doelgroep, leeftijdscategorie en/of activiteit gericht zijn. Meer informatie over ons aanbod vind u hier. Ieder programma heeft zijn eigen naam en eigen kleur.

Missie
KIDS Zwolle komt op voor kinderen aan de rand. Wij vinden dat kinderen het recht hebben en de mogelijkheid moeten krijgen om ongeacht zijn of haar fysieke, motorische of mentale beperkingen deel te nemen aan sport- en bewegingsactiviteiten.

Visie
Het doel van Stichting KIDS Zwolle is bewegingsactiviteiten te ontwikkelen en uit te voeren voor kinderen die (nog) niet terecht kunnen bij reguliere sportverenigingen

Doelstelling
Het doel van KIDS Zwolle is het ontwikkelen en uitvoeren van bewegingsactiviteiten voor kinderen die buiten het reguliere sport- en bewegingsaanbod vallen, voorts alle diensten te verlenen die rechtstreeks of zijdelings met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Herkent u de kinderen en jongeren waar wij voor staan? Bent u enthousiast over ons sport- en beweegaanbod? Heeft u nog andere vragen over ons aanbod? Neemt u dan gerust contact met ons op via het contactformulier of mail naar info@kidszwolle.nl. Wij helpen u graag verder!

Nieuwsbrieven

Bestuur KIDS Zwolle

Ryanne Burghart
Ryanne BurghartVoorzitter
Docent opleiding Sportkunde
Calo, Windesheim
Gabrielle Koster
Gabrielle KosterBestuurslid
Kinderfysiotherapeut
FysioPlus Zwolle
Lieke Zweers
Lieke ZweersSecretaris
Docent Biologie Almere College
Kenny Kersjes
Kenny KersjesPenningmeester
Projectmedewerker
Sportservice Flevoland
Aniek Achterkamp
Aniek AchterkampBestuurslid
Buurtsportcoach
Sportservice Zwolle
Eralt
EraltAlgemeen lid
Docent opleiding Sportkunde
Calo, Windesheim

Gedragsregels

“Iedereen is en voelt zich veilig bij KIDS Zwolle”, dat is ons doel. KIDS Zwolle vindt dat er binnen onze sport- en zwemgroepen geen plaats is voor seksistisch en ander discriminerend en/of intimiderend gedrag. Dit neemt niet weg dat het kan gebeuren dat kinderen/jongeren geconfronteerd worden met pesten, geweld, vernieling, diefstal of seksueel gerichte aandacht. Of met gedragingen of opmerkingen van andere kinderen (of de leiding van de groep), die zij als ongewenst ervaren.

Daarom hebben we een gedragscode opgesteld die geldt voor iedereen die deelneemt aan de activiteiten van KIDS Zwolle, die deze activiteiten aanbiedt of die er als vrijwilliger of ouder/verzorger van (andere) kinderen aanwezig is. We gaan uit van een aantal algemene en specifieke regels voor bepaalde doelgroepen.

KIDS Zwolle gedragscode – PDF

Vertrouwenspersoon

Iedereen die sport moet dat kunnen doen in een veilige omgeving. Voel je je niet veilig of zie je het gebeuren bij anderen. Blijf er niet mee rondlopen! Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt. Dat kan bijvoorbeeld bij de vertrouwenspersoon van KIDS Zwolle. KIDS Zwolle vindt dat er binnen onze sportverenigingen geen plaats is voor seksistisch en ander discriminerend en/of intimiderend gedrag.

De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet of wat je niet wilt. De vertrouwenspersoon kan je helpen om een klacht in te dienen bij het bestuur van KIDS Zwolle of bij de politie. Maar als je behoefte hebt om gewoon even te praten dan kan dat ook. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en zoekt samen met jou naar oplossingen. 

Ineke Adriaansz

Telefoon: 038-4651987
Mobiel: 06-15177638
(maandag en vrijdag overdag en ’s avonds na 18:30 uur) 

inekeadriaansz@gmail.com

Financiën

Voor het faciliteren van het beweegaanbod is KIDS Zwolle afhankelijk van subsidies, giften en donaties naast de inkomsten uit contributies. Wij ontvangen een jaarlijkse bijdrage van de Gemeente Zwolle, maar dat is lang niet toereikend genoeg om alle kosten te dekken.

Het bankrekeningnummer van KIDS Zwolle is NL86 RABO 0325784744.

Samen met de Vrienden van KIDS Zwolle werven wij extra middelen om onze doelstellingen en projecten te kunnen realiseren. Meer informatie vind u bij de Vrienden van KIDS